Opłaty

Składka członkowska jest miesięczną opłatą związaną z przynależnością do klubu i nie jest opłatą za treningi. Na podstawie złożonej pisemnej deklaracji stają się Państwo członkiem klubu, nie zaś określonej grupy treningowej. Z tego powodu wysokość składki nie ulega zmianie w zależności od uczestnictwa w zajęciach. Składka jest pobierana w okresie od września do czerwca (rok szkolny).

Opłaty w sezonie sportowym 2023/2024 za zajęcia Karate WKF
prosimy kierować na konto:

Rensei Daniel Kucharski
05-083 Borzęcin Duży, ul. Warszawska 801a
81 1050 1025 1000 0090 6393 2868

w tytule przelewu prosimy wpisać Imię i Nazwisko uczestnika zajęć
oraz okres jakiego dotyczy wpłata.

Składka członkowska:
170 zł – 1 osoba
300 zł – 2 osoby z najbliższej rodziny (rodzeństwo lub rodzic-dziecko)
350 zł – 3 osoby z najbliższej rodziny (rodzeństwo lub rodzic-dziecko)

Egzamin kwalifikacyjny:
80 zł – stopnie 9.1 – 4.3 kyu
120 zł – stopnie 9 – 4 kyu (po ukończeniu 14 lat)
150 zł – stopnie 3-1 kyu

Obóz zimowy – luty 2023 – 1500 zł
Obóz letni 2023 – lipiec 2023 – 2290 zł

___________________________________

 1. Egzamin pas czarny (FSKA):
   • 1 DAN: 130 USD
   • 2 DAN: 160 USD
   • 3 DAN: 200 USD
   • 4 DAN: 230 USD
   • 5 DAN: 260 USD
   • 6 DAN: 300 USD