Heian Shodan

Heian oznacza „spokojny umysł”.

Heian Shodan jest połączeniem podstawowych technik bloków i ataku poznawanych przez początkujących karateków.  Za twórcę kata uważa się mistrza Yasutsune Itosu – nauczyciela G. Funakoshiego. Wielu mistrzów sądzi, iż kata Heian są częścią wyższego kata – Kanku Dai.

Kata składa się z 21 ruchów, które wykonujemy ok. 40 sekund.