Pasy brązowe – senpai

„Senpai” (先輩)

Termin SENPAI oznacza dosłownie osobę, która jest „starsza stażem”, „starsza stopniem”. Jest japońskim zwrotem grzecznościowym. W określonych przypadkach występuje jednak różnica pomiędzy zapisem a wymową. I tak jest właśnie w zwrocie SENPAI, gdzie „n” czytamy jako „m” (prawidłowa wymowa brzmi więc: sempai).

Zwyczajowo mianem tym określamy w sztukach walki wszystkich, którzy posiadają brązowe pasy (stopnie 3-1 kyu).


3 KYU

  • senpai Karolina Dzienkowska
  • senpai Robert Dzienkowski
  • senpai Michał Bloch
  • senpai Anna Kazimierczak-Kucharska

2 KYU

  • senpai Kamil Wojtkowski

1 KYU

  • senpai Damian Charlak