Egzaminy

Zgodnie z paragrafem 12 przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii trenerów RENSEI, a także wniesieniu stosownych opłat. Przystąpienie do egzaminu nie jest obowiązkowe.

Aby zostać pozytywnie zaopiniowanym należy spełnić wymagania dotyczące:

  • opanowania wymaganego materiału szkoleniowego
  • limitu odstępu czasowego pomiędzy stopniami
  • zachowania i dojrzałości – etykiety dojo
  • uczestnictwa w zawodach
  • uczestnictwa w treningach.

EGZAMINY NA STOPNIE UCZNIOWSKIE
„kyu”

 


EGZAMINY NA STOPNIE MISTRZOWSKIE
„DAN”