Uczniowskie – „kyu”


  • dla osób do 14 lat
    Do ukończenia 14 lat egzaminy odbywają się w systemie „małych kyu”, czyli tzw. belek. Uzyskanie kolejnego koloru pasa jest możliwe po uzyskaniu 3 czarnych belek na pasie (3 zdanych egzaminów).

  • dla osób powyżej 14 lat
    Po ukończeniu 14 lat, zgodnie z dzienną datą urodzenia, egzaminy odbywają się w systemie pełnych kyu.

Aby zostać zakwalifikowanym do egzaminu należy spełnić wymagania dotyczące:

  • opanowania wymaganego materiału szkoleniowego
  • limitu odstępu czasowego pomiędzy stopniami
  • zachowania i dojrzałości – etykiety dojo
  • uczestnictwa w zawodach i treningach.