Opłaty

Składka członkowska jest miesięczną opłatą związaną z przynależnością do klubu i nie jest opłatą za treningi. Na podstawie złożonej pisemnej deklaracji stają się Państwo członkiem klubu, nie zaś określonej grupy treningowej. Z tego powodu wysokość składki nie ulega zmianie w zależności od uczestnictwa w zajęciach. Składka jest pobierana w okresie od września do czerwca (rok szkolny).

Składka członkowska:
170 zł – 1 osoba
300 zł – 2 osoby z najbliższej rodziny (rodzeństwo lub rodzic-dziecko)
350 zł – 3 osoby z najbliższej rodziny (rodzeństwo lub rodzic-dziecko)

Opłaty w sezonie sportowym 2023/2024 za zajęcia Karate WKF
prosimy kierować na konto:

RENSEI Daniel Kucharski
05-083 Borzęcin Duży, ul. Warszawska 801a
81 1050 1025 1000 0090 6393 2868

w tytule przelewu prosimy wpisać Imię i Nazwisko uczestnika zajęć
oraz okres jakiego dotyczy wpłata.

Egzamin kwalifikacyjny na stopnie uczniowskie kyu:
80 zł – stopnie 9.1 – 4.3 kyu
120 zł – stopnie 9 – 4 kyu (po ukończeniu 14 lat)
150 zł – stopnie 3-1 kyu

Egzamin kwalifikacyjny na stopnie mistrzowskie DAN:
500 zł

Koszulka klubowa typu t-shirt: 95 zł
Bluza klubowa rozsuwana: 179 zł
– uwaga! Dzięki dofinansowaniu mamy jeszcze dostępnych kilkanaście bluz klubowych w obniżonej cenie 120 zł.

Obóz zimowy: 15-20.01.2024 – cena: 1550zł
Obóz letni: 02-12.2024 – cena: 2550zł – otwarty nabór, więcej informacji u trenerów.