Konsultacje i poradnictwo


 • Konsultacje i poradnictwo wychowawcze
  Podczas spotkania kładziemy nacisk na rozpoznanie trudności w obszarze  kontaktu rodzic – dziecko. Omawiamy sposoby podejścia do trudności jakie prezentuje dziecko, wypracowujemy sposoby reagowania by lepiej rozumieć potrzeby dziecka a także rodzica. Wspólne rozmowy służą wsparciu mocnych stron rodzica a jednocześnie nakreślają postawy jakie mogą poprawić komunikację i relację z własnym dzieckiem.

 

 • Poradnictwo indywidualne dzieci i młodzieży
  Pomoc oferowana dzieciom i młodzieży dotyczy zarówno trudności edukacyjnych, rozwiązaniu kryzysu rozwojowego, udzielania porad w trudnościach w kontakcie z rówieśnikami, wspierania w kształtowaniu pasji, np. w sporcie, czy dobranie specjalnie na miarę działań, które pomogą rozwijać możliwości i potencjał dziecka.

 

 • Warsztaty tematyczne i rodzinne
  Podczas warsztatu lub całego cyklu wspólnie omówimy nakreślone zagadnienie i podążając za własnym doświadczeniem podejmiemy próbę pogłębienia umiejętności rodzicielskich, ćwicząc w sposób konstruktywny budowanie relacji rodzinnych. Celem warsztatów rodzinnych jest wzmocnienie i pogłębienie relacji rodzinnych poprzez wspólną zabawę i aktywność w parze rodzic-dziecko.

 

 • Zajęcia i warsztaty psychoedukacyjne
  Celem zajęć jest lesze zrozumienie własnych doświadczeń i emocji zarówno po stronie rodzica jak i dziecka. Uczestnicy zdobywają wiedzę, wzmacniają swoje mocne strony, określają własne zasoby co pozwala w bezpieczny sposób zmierzyć się  z własnymi doświadczeniami które wpływają na relacje w rodzinie.

Konsultacje z psychologiem odbywają się w każdą sobotę miesiąca,
wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty. 

biuro@rensei.pl
tel. 533-093-093

PSYCHOLOG – mgr Dorota Głowacka (więcej informacji)