Psycholog

Konsultacje i poradnictwo w Centrum Edukacyjno-Sportowym RENSEI prowadzi
mgr Dorota Głowacka specjalizująca się w psychologii:

  • rozwojowej,
  • wychowawczej,
  • dziecka i rodziny.

Posiada przygotowanie pedagogiczne w kierunku opiekuńczo – wychowawczym i resocjalizacji. W swojej pracy kieruje się systemowym rozumieniem problemów rodziny i dziecka.

Doświadczenie psychologiczne mgr Dorota Głowacka zdobywała współpracując z kilkoma placówkami oświatowymi. Aktualnie pracuje na co dzień z dziećmi i młodzieżą w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Uczestniczy w szkoleniach i konferencjach dotyczących profilaktyki i ochrony dzieci krzywdzonych. Wzbogaca warsztat pracy z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi, z zaburzeniami emocjonalnymi.