2 kyu

pas brązowy + 2 czarne belki


KIHON:

 1. Kizami zuki x 5
 2. Uraken x 5
 3. Gyaku zuki x 5
 4. Oi zuki x 3
 5. Oi-gyaku zuki x 3
 6. Kizami zuki + oi zuki x 3
 7. Kizami + półkrok + gyaku zuki x 3
 8. Gyaku zuki + przejście + gyaku zuki x 3
 9. Gyaku zuki + przejście + uraken x 3
 10. Dowolne ręczne kombinacje x 1
 11. Mae geri + oi zuki x 3
 12. Gyaku zuki + mae geri x 5
 13. Gyaku zuki + mawashi geri x 5
 14. Gyaku zuki + yoko geri x 5
 15. Ushiro geri + gyaku zuki x 5
 16. Mae geri + oi zuki + półkrok + gyaku zuki x 2
 17. Dowolne nożne kombinacje x 1
 18. Mae geri + yoko geri + mawashi geri + ushiro geri x 3 na stronę

      KATA:

 1. Jion
 2. Kanku Dai
 3. Hangetsu

 KATA KOBUDO (nieobowiązkowe):

 1. Shushi-no-kon-sho (forma bronią typu: kij długi „bo”)

KUMITE:

 1. Jiu kumite

DODATKOWE:

 1. Tameshi-wari
 2. Udział w zawodach
 3. Prowadzenie rozgrzewek