3 kyu

pas brązowy + 1 czarna belka


KIHON:

 1. Kizami zuki x 5
 2. Uraken x 5
 3. Gyaku zuki x 5
 4. Oi zuki x 3
 5. Oi-gyaku zuki x 3
 6. Kizami + półkrok + gyaku zuki x 3
 7. Gyaku zuki + przejście + gyaku zuki x 3
 8. Gyaku zuki + przejście + uraken x 3
 9. Dowolne ręczne kombinacje x 1
 10. Mae geri + oi zuki x 5
 11. Gyaku zuki + mae geri x 5
 12. Gyaku zuki + mawashi geri x 5
 13. Gyaku zuki + yoko geri x 5
 14. Ushiro geri + gyaku zuki x 5
 15. Mae geri + oi zuki + półkrok + gyaku zuki x 2
 16. Dowolne nożne kombinacje x 1
 17. Mae geri + yoko geri + mawashi geri (stacjonarne kopnięcia) x 3 na stronę

KATA:

 1. Bassai Dai
 2. Jion

 KATA KOBUDO (nieobowiązkowe):

 1. Taikioku-Dai-Ni (forma z bronią typu: „nunchaku”)

KUMITE:

 1. Jiu kumite

DODATKOWE WYMAGANIA:

 1. Tameshi-wari
 2. Udział w zawodach