Angielski dla firm

Język angielski w szeroko pojętym biznesie staje się podstawowym środkiem komunikacji. Przed przedsiębiorstwem, które operuje językiem angielskim otwierają się nowe możliwości, w tym ekspansja na nowe rynki.

 • Zdobywanie i utrzymywanie klientów.
 • Obsługa międzynarodowych zleceń.
 • Obsługa klienta – telefoniczna i personalna.

ZAPEWNIAMY:

 • Analizę potrzeb szkoleniowych.
 • Przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych pracowników.
 • Kontrolę i monitoring postępów w nauce.
 • Motywację do poznawania języka angielskiego.
 • Opracowanie indywidualnych programów nauczania
  dla poszczególnych grup lub słuchaczy.
 • Prowadzenie zajęć na wysokim poziomie merytorycznym.
 • Kulturalną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Skuteczność w nauczaniu.
 • Materiały szkoleniowe.

 

Nasi Słuchacze uczą się, jak świadomie konstruować poprawne wypowiedzi,
a nie jak jedynie powtarzać schematyczne zdania.

 

Wsparcie Lektora w nagłych sytuacjach!