Harasuto World Cup

HARASUTO WORLD CUP

  • 75 klubów
  • 1008 zgłoszeń
  • 705 zawodników
  • 14 krajów!!!

Termin: 07-08.04.2018, Hala Sportowa MOSiR

Łódź ul. Małachowskiego 5/7

Opłaty startowe
– od każdej konkurencji indywidualnej 60 zł
– konkurencje drużynowe 120 zł
– zmiana kategorii w dniu rejestracji 20 zł

—————————————————————————–

SOBOTA 07.04.2018

Juniorzy Młodsi U16, Juniorzy U18, U21, seniorzy powyżej 18 lat,
Rejestracja , opłata startowa: 8:00-9:00 (biuro zawodów)
Waga (8:00-10:00)

Odprawa sędziowska: godz. 8:30 w sali sędziowskiej
Odprawa techniczna: godz. 8:45
Rozpoczęcie zawodów: godz. 9:00 kumite i kata

NIEDZIELA: 08.04.2018
kategorie U10, U12, U14
Rejestracja , opłata startowa: 8:00-9:00 (biuro zawodów)
Waga (800-1000)

Odprawa techniczna: godz. 8:45
Rozpoczęcie zawodów: godz. 9:00 kata i kumite

LISTA ZAWODNIKÓW

Rensei Borzęcin
 POLAND
Dobrzyński Jakub Kata Individual male U14
Dobrzyński Jakub Kumite Individual male U14 -50
Kacperski Jan Kumite Individual male U12 -40
Klepacki Jakub Kata Individual male U12
Klepacki Jakub Kumite Individual male U12 +40
RENSEI TEAM(Jakubik, Przybylińska, Szłyk) Kata Team female U10
Wojtkowska Michalina Kata Individual female U12

 

—————————————————————————–

Opłata startowa podczas rejestracji lub na konto organizatora (kierownicy ekip)
Konto bankowe: 40 1020 3378 0000 1202 0093 8167

Posiadanie:
1. aktualne badania lekarskie;
2. potwierdzenia uiszczenia opłaty startowej;
3. legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego, Budopas;
4. aktualna licencja zawodnicza PZK
5. ubezpieczenie NW

Nagrody
Za zajęcie pierwszych trzech miejsc zawodnicy otrzymują medale ,
zdobywcy I miejsc puchary.

Program i sposób przeprowadzenia zawodów

Sobota 07.04.2018
Kata indywidualne kobiet/mężczyzn –U16,U18, U21, seniorzy,
Kumite kadetek (14-15 lat) U16: -47kg, -54kg, +54kg
Kumite kadetetów (14-15 lat) U16: -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg
Kumite juniorek (16-17 lat) U18: -48kg,-53kg, -59kg, +59kg
Kumite juniorów (16-17 lat) U18: -55kg,-61kg, -68kg, -76 kg,+76kg
Kumite kobiet U21 (18-21 lat) U21: -50kg,-55kg, -61kg, -68kg, +68kg
Kumite mężczyzn U21 (18-21 lat) U21: -60kg,-67kg, -75kg, -84 kg,+84kg
Kumite seniorek (+18 lat): -50kg,-55kg, -61kg, -68kg, +68kg
Kumite seniorów (+18 lat): -60kg,-67kg, -75kg, -84 kg,+84kg
Kata drużynowe kobiet U16, (U18+seniorki)
Kata drużynowe mężczyzn U16, (U18 +seniorzy)
Kumite drużynowe kobiet (3+1) – U16, U18, seniorki
Kumite drużynowe mężczyzn (3+1) – U16, U18, seniorzy

Niedziela 08.04.2018
Kata indywidualne dziewcząt – 9 lat i młodsze (U10), 10-11 lat (U12), 12-13 lat (U14),
Kata indywidualne chłopców – 9 lat i młodsi (U10), 10-11 lat (U12), 12-13 lat (U14)
Kumite dziewcząt 9 lat i młodsze (U10): -30kg, +30kg
Kumite chłopców 9 lat i młodsi (U10) : -30kg, -35 kg, +35 kg
Kumite dziewcząt 10-11 lat (U12): -34kg, -40kg, +40kg
Kumite chłopców 10-11 lat (U12) : -34kg, -40kg, +40kg
Kumite dziewcząt (12-13 lat) (U14): -43kg, -50kg, +50kg
Kumite chłopców (12-13 lat) (U14): -45kg, -50kg, -55kg, +55kg
Kata drużynowe dziewcząt – U10, U12, U14
Kata drużynowe chłopców– U10, U12, U14
Kumite drużynowe dziewcząt –U12, U14
Kumite drużynowe chłopców–U12, U14

Zawody zostaną przeprowadzone według aktualnie obowiązujących przepisów WKF z podanymi poniżej zmianami. O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia.

W kategoriach 9 i młodsi można wykonywać dowolne kata,
W kategoriach 10-11 w każdej rundzie inne kata naprzemiennie. W tych kategoriach kata wykonywane są równolegle.
W pozostałych kategoriach przepisy WKF.

Kumite czas walki;
U10 – 60 sek, (kategoria U12, U14 – 90 sek)
Pozostałe kategorie wg przepisów WKF. Repasaże i dwa trzecie miejsca.

Jeżeli do kategorii wagowej zgłoszonych będzie mniej niż 8 zawodników
kategorie wagowe mogą zostać połączone.

Możliwy jest start zawodnika w dwóch kategoriach wiekowych.

Ochraniacze
Wg WKF obowiązkowe ochraniacze na zęby, napięstniki, ochraniacze na stopy i golenie niebieskie i czerwone i ochraniacze korpusu. We wszystkich konkurencjach kumite ochraniacze na korpus obowiązkowe.

Protesty
Pisemnie na ręce Sędziego Głównego po wpłaceniu wadium w wysokości 200 zł

Postanowienia dodatkowe
1. Podpisanie i wysłanie zgłoszenia stanowi definitywne zobowiązanie ze strony zgłaszającego do udziału w zawodach.
2. Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism oraz wszelkich walorów może odbywać się tylko za zgodą organizatora.
3. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie obiektu.
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
5. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Lista sędziów zostanie ustalona przez organizatorów,
7. Wszelkie kwestie sporne dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem Organizatora w trakcie zawodów
8. Przy planszach mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy . Kibice na trybunach bez prawa i możliwości wejścia na salę główną.